Thơ là người

Ảnh bìa: Tranh “Người thổi sáo” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Nửa đêm lục lọi đi động để tìm mấy bài thơ “được được” hầu gửi cho CLB Thơ Facebook tỉnh Bình Phước, chợt nhận ra lúc trước mình làm thơ hay hơn bây giờ nhiều. Trong khoảng 10 năm đổ lại đây, thơ […]