Trở thành nhà văn khó cỡ nào?

Nếu chỉ “dạo chơi” trong văn chương, chắc chắn sẽ bị “đi lạc”- Nhà văn Nguyễn Đông Thức Ảnh bìa – Minh họa: LÊ ANH Một phát hiện vừa muộn màng vừa chẳng ích lợi gì, nên khó gọi là “động trời” với tôi. Đó là phương cách tôi sáng tác. Có lẽ không giống ai và cũng trái ngược hẳn nguyên tắc, bài bản viết văn. Đến hôm nay, nghiệm lại tôi chợt nhận ra xưa giờ tôi toàn sáng tác ngẫu hứng, nghĩ tới đâu viết tới đó.…

Read More