Trở thành nhà văn khó cỡ nào?

Nếu chỉ “dạo chơi” trong văn chương, chắc chắn sẽ bị “đi lạc”- Nhà văn Nguyễn Đông Thức Ảnh bìa – Minh họa: LÊ ANH Một phát hiện vừa muộn màng vừa chẳng ích lợi gì, nên khó gọi là “động trời” với tôi. Đó là phương cách tôi sáng tác. Có lẽ không giống […]