Cô gái và chiếc áo mưa

☆Ảnh bìa: Minh họa: Ry Nguyễn Mấy bữa rồi, cứ đúng phóc giờ đi đón vợ là trời mưa, khiến vợ phải quá giang bạn. Như chiều hôm qua nè, ngay chóc bốn giờ năm mươi, trời đang ui ui bỗng rì rào mấy hạt. Rồi mưa lâm râm. Có điều lạ không cắt nghĩa nổi là lúc vợ về đến nhà thì trời dứt mưa. Hai ba lần đều như thế. Hình như ông trời trêu chọc tôi hay sao ấy. Chiều hôm qua vợ vừa đặt chân lên…

Read More