Mấy dòng ghi chép cũ

Không phải mình ghét sự đổi thay Thứ năm, ngày 01 tháng 4 (buổi chiều)Một mình buồn quá. Mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ mình ở trong căn phòng bé nhỏ, hết đứng rồi lại ngồi, hết lên gác rồi xuống nhà, viết rồi lại online, online rồi lại làm web. Chỉ có thế. Và thời gian thì cứ trôi đi. Hết ngày, hết tháng, hết năm. Mùa nắng rồi lại mùa mưa. Rồi lễ lộc và tết đến.Đùa thôi chứ mình không buồn đâu. Đùa, vì hôm nay…

Read More