Cờ bạc là ông nội của thằng bần

“Cờ bạc là bác thằng bần”, một câu thành ngữ mà ai cũng biết, có nghĩa là: Cờ bạc sẽ đưa người ta đến chỗ nghèo khó, túng bấn. Ai cũng biết, ấy vậy mà không ít người đã trở thành con nghiện, làm tán gia bại sản, sinh ra trộm cắp, lừa đảo để kiếm tiền thỏa mãn máu đỏ đen. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp chơi cờ bạc “xả láng sáng về sớm”, chơi “bất cần thân thể” để rồi gặt lấy hậu quả đôi khi…

Read More