Một thời hát quán

Giờ tôi cũng không nhớ lần đầu tiên hát karaoke là ở tiệm nào và vào năm nào. Tôi chỉ nhớ lần đầu em trai tôi ở Canada về nước năm 2013, liên tục hơn tuần lễ chúng tôi hát ở tiệm Bạn Tôi trên đường Cao Thắng.Xem ra suốt một thời gian dài tôi […]