Một thời hát quán

Giờ tôi cũng không nhớ lần đầu tiên hát karaoke là ở tiệm nào và vào năm nào. Tôi chỉ nhớ lần đầu em trai tôi ở Canada về nước năm 2013, liên tục hơn tuần lễ chúng tôi hát ở tiệm Bạn Tôi trên đường Cao Thắng.Xem ra suốt một thời gian dài tôi đã chạy show khá nhiều tiệm karaoke, từ quận 1 đến quận 3, từ quận 10 qua quận 7. Điểm sơ sơ vài tiệm như Thế kỷ 21 ở Cao Thắng, Nnice ở Nguyễn thị…

Read More