Tại sao tôi không trở thành nhà văn?

Ngoài làm thơ, viết văn tôi còn sáng tác thơ châm biếm, đả kích. Đó là vào những năm 1980- 1981. Tôi làm bài nào là được báo đăng bài đó. Tôi chỉ gửi cho báo Sài Gòn Giải Phóng, mục thơ châm biếm do anh Cung Văn phụ trách. Bút danh khi ấy của […]