Nhà trọ tôi có khóa vân tay

Sáng hôm qua khi tôi đi tập thể dục thì ông chủ nhà trọ và anh thợ đang “sửa cổng”. Tôi không biết sửa gì, chỉ thấy hai người chụm đầu vào nhau “xem xét cánh cổng”. Thấy tôi, ông chủ hé cổng cho tôi ra. Lúc tôi về người thợ vẫn đang làm việc, hé cổng cho tôi vào. Ông chủ vẫn còn đứng đó theo dõi. Tôi vào phòng, quên ngay chuyện cánh cổng, cho đến trưa khi nghe tiếng tít tít liên tục ngoài cổng vọng vào…

Read More