Sau cơn mưa

Đại dịch đã để lại bệnh hậu, người lớn trong nhà tiêm ngừa Covid mũi 2, mũi 3 giờ ai cũng mắc bệnh quên. Quên thấy rõ Mấy tuần rồi mưa suốt. Cứ chiều thứ sáu là mưa, mưa to mưa nhỏ gì cũng là mưa khiến vợ chồng tôi về quê chơi phải lắm phen vất vả. Có khi mưa lớn và dai dẳng, chúng tôi phải hoãn, qua sáng thứ bảy mới về. Tuần này hên, chiều thứ sáu trời trong xanh, dù không nắng nhưng cũng không…

Read More