Quận 7 của tôi

Hồi mấy năm trước tôi ở trọ bên quận 7.Nói về quận 7, đầu tiên phải nói về chuyện ăn uống. So với quận 9 tôi đang ở, các nhà hàng quán xá ở quận 7 nhiều đến đỗi nhớ không hết. Riêng đoạn hẻm đường Trần xuân Soạn đã có trên 10 quán ăn, […]