Chơi Face và làm web

Hồi mới chơi face, đâu như là 2007, thích kết bạn nhiều thật nhiều, thấy nick nào hay hay là kết. Có lúc con số friend lên đến 5000, phải bỏ bớt để add bạn mới. Thời gian trôi đi, có nhiều nick chủ nó đã bỏ, không còn cập nhật nữa. Vậy là trong danh sách bạn bè có quá nửa là face chết. Số còn lại người ta cũng kết cho vui thôi chứ không hề tương tác. Mấy bữa nay mỗi ngày unfriend một ít, phát hiện…

Read More