Nếu là người yêu hoặc người yêu cũ

Lúc đó tôi còn không biết nhạc, không thuộc lời, hát trật lên trật xuống. Tôi sợ quá nên vịn vai ông Trịnh Công Sơn, ông hất tay tôi ra nói: Đứng hát cho đàng hoàng Đọc tin trên báo mạng, biết danh ca Khánh Ly không hứng thú đi xem bộ phim Em và […]