Người “không muốn nói”

Sự buồn tẻ và cô đơn của một cuộc sống thinh lặng kích thích một tinh thần sáng tạo – Albert Einstein Gần 2 năm sau ngày tôi rời quận 7 để về quận 9 cho đến nay, tôi trở thành một người ít nói hẳn. Đó không phải là bản tính của tôi mà do […]