Quảng cáo trên mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo nên một môi trường chứa đầy cơ hội và thách thức cho các nhà hoạt động kinh doanh Quảng cáo trên mạng thời nay sao mà đa dạng quá, như đám rừng vậy, không biết đâu là cây quý, hoa thơm cỏ lạ. Lời lẽ quảng cáo luôn bay bổng, không biết giả thật, trung thực hay lừa đảo. Em tôi muốn tạo trang web, tìm kiếm trên Google xem công ty nào nhận làm thì…

Read More