Người “không muốn nói”

Sự buồn tẻ và cô đơn của một cuộc sống thinh lặng kích thích một tinh thần sáng tạo – Albert Einstein Gần 2 năm sau ngày tôi rời quận 7 để về quận 9 cho đến nay, tôi trở thành một người ít nói hẳn. Đó không phải là bản tính của tôi mà do điều kiện khách quan mang lại. Về đây, bạn bè ngại xa không ai tới. Xưa ở quận 7 tôi cà phê cà pháo suốt ngày. Giờ đây tôi ở một mình trong căn phòng…

Read More