Mấy dòng ghi chép cũ

Không phải mình ghét sự đổi thay Thứ năm, ngày 01 tháng 4 (buổi chiều)Một mình buồn quá. Mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ mình ở trong căn phòng bé nhỏ, hết đứng rồi lại ngồi, hết lên gác rồi xuống nhà, viết rồi lại online, online rồi lại làm web. Chỉ có thế. […]