Một bức ảnh, một cái tên, một bài hát…

Tấm ảnh mà tôi down về từ trên net, cổng rào y hệt cổng rào nhà má ở Bến Tre, chỉ khác background. Nhà ai sao giống nhà má vậy nhỉ Tấm ảnh này gợi nhớ nhiều kỹ niệm xa xưa không rõ ràng: màu xanh cây lá, cánh cỗng, sân nhà, con đường nhỏ…và […]