Ghi chép 

Đến Vĩnh Hy

Chúng tôi đến Vĩnh Hy vào lúc 4 giờ chiều.  Lúc này cô dâu và chú rễ còn đang chộp ảnh ở Phan Thiết. Hồi còn trên xe đang chạy, Hà gọi điện cho anh chủ nhà nghỉ, ảnh kêu cứ đến đó…đến đó…ảnh sẽ ra đón ở ngã ba. Xe chạy một đỗi, qua khỏi ngã ba luôn, phải de lại thì thấy anh chủ đã đứng đợi sẳn.  Vào nhà nghỉ Thịnh Thiên, anh chủ lại phụ “bốc dở” hành lý xuống xe, giao chìa khoá phòng, xếp…

Read More
Ghi chép 

Về nhà đàng trai

Đàng trai đón chúng tôi lúc 9 giờ đêm. Sắp khuya đến nơi mà ai nấy cũng đều tươi cười bước ra tay bắt mặt mừng. Thương quá.  Chúng tôi đi từ Gia Canh, Định Quán lúc 2 giờ chiều. Xe 29 chỗ chạy tới Saigon lúc 4:30 rồi trực chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nhà đàng trai ở thành phố Cao Lãnh. Họ đã bày tiệc sẵn chờ đàng gái từ lúc chiều. Họ hàng bà con đều đủ mặt. Lúc đầu chúng tôi dự đoán sẽ đến nơi…

Read More