Về nhà đàng trai

Đàng trai đón chúng tôi lúc 9 giờ đêm. Sắp khuya đến nơi mà ai nấy cũng đều tươi cười bước ra tay bắt mặt mừng. Thương quá.  Chúng tôi đi từ Gia Canh, Định Quán lúc 2 giờ chiều. Xe 29 chỗ chạy tới Saigon lúc 4:30 rồi trực chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nhà đàng trai ở thành phố Cao Lãnh. Họ đã bày tiệc sẵn chờ đàng gái từ lúc chiều. Họ hàng bà con đều đủ mặt. Lúc đầu chúng tôi dự đoán sẽ đến nơi…

Read More