Đến Vĩnh Hy

Chúng tôi đến Vĩnh Hy vào lúc 4 giờ chiều.  Lúc này cô dâu và chú rễ còn đang chộp ảnh ở Phan Thiết. Hồi còn trên xe đang chạy, Hà gọi điện cho anh chủ nhà nghỉ, ảnh kêu cứ đến đó…đến đó…ảnh sẽ ra đón ở ngã ba. Xe chạy một đỗi, qua khỏi ngã ba luôn, phải de lại thì thấy anh chủ đã đứng đợi sẳn.  Vào nhà nghỉ Thịnh Thiên, anh chủ lại phụ “bốc dở” hành lý xuống xe, giao chìa khoá phòng, xếp…

Read More