Anh chị em tôi

Anh em như thể tay chân…Có chân mà thiếu tay, không thể lao động, sinh hoạt bình thường. Có tay mà mất chân, việc đi lại khó khăn. Có những trường hợp đặc biệt, hạn hữu, người không tay vẫn có được kỹ năng dùng chân để nấu bếp, ăn uống, sử dụng máy tính, […]