Anh chị em tôi

Anh em như thể tay chân…Có chân mà thiếu tay, không thể lao động, sinh hoạt bình thường. Có tay mà mất chân, việc đi lại khó khăn. Có những trường hợp đặc biệt, hạn hữu, người không tay vẫn có được kỹ năng dùng chân để nấu bếp, ăn uống, sử dụng máy tính, điện thoại…Xem vài clip về sinh hoạt “gần như là bình thường” của một người không may bị mất cả hai tay, ta thán phục và cảm thương.Nhưng con người luôn cảm thấy thật cần…

Read More