Thầy Phan Thanh

Năm đệ lục (lớp 7) trường bán công Tân Dân, thầy dạy môn Việt văn của tôi là Phan Thanh, rất nhiệt tâm nhưng khó tính, hay phạt học trò.  Một hôm thầy kêu tôi lên hỏi: Em có đăng bài trên báo Đuốc Nhà Nam phải không? Tôi ngạc nhiên: Dạ. Sao thầy biết? Tôi có đọc bài thơ về mùa thu của người có bút danh giống tên em nên nghi vậy. Thầy hỏi thêm: Em sáng tác lâu chưa? Dạ lâu. Nhưng năm học lớp nhất em…

Read More