Thầy Phan Thanh

Năm đệ lục (lớp 7) trường bán công Tân Dân, thầy dạy môn Việt văn của tôi là Phan Thanh, rất nhiệt tâm nhưng khó tính, hay phạt học trò.  Một hôm thầy kêu tôi lên hỏi: Em có đăng bài trên báo Đuốc Nhà Nam phải không? Tôi ngạc nhiên: Dạ. Sao thầy biết? […]