Yếu tố tâm lý

Tâm lý con người bao gồm những thành phần chủ yếu như: tư duy, cảm xúc và động lực thúc đẩy. Tư duy là quá trình hoạt động của não phối hợp giữa ba yếu tố: trí nhớ, trí tưởng tượng và trí phán đoán. Cảm xúc là loại cảm do não sinh ra, khác […]