Yếu tố tâm lý

Tâm lý con người bao gồm những thành phần chủ yếu như: tư duy, cảm xúc và động lực thúc đẩy. Tư duy là quá trình hoạt động của não phối hợp giữa ba yếu tố: trí nhớ, trí tưởng tượng và trí phán đoán. Cảm xúc là loại cảm do não sinh ra, khác cảm giác do các giác quan sinh ra. Động lực là cái kích thích con người hành động, khi kích thích hợp lý động lực sẽ tăng lên ở một mức độ nào đó.Trong cuộc…

Read More