Tôi đưa ông Táo mà không rước về

Hôm nay 20 tháng chạp, còn 3 ngày nữa đưa ông Táo về trời. Về sự tích ông Táo có câu chuyện kể như sau:Tích của người Việt kể rằng, Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau, nhưng mãi không có con. Vì vậy, Trọng Cao hay kiếm chuyện xô xát dằn vặt vợ.Một hôm, chỉ vì một chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh Thị Nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và…

Read More