Đạo diễn Lê Hoàng Hoa và đạo diễn Hồng Sến

Ngoài bộ phim Người Không Mang Súng đi xa và lâu (buôn làng cách Di Linh 40km đường đèo núi), còn lại mấy bộ phim khác đều quay thành phố và các tỉnh lân cận, bối cảnh nhẹ nhàng, thời gian quay nhanh hơn kế hoạch. Tôi thích đi phim của đạo diễn Lê Hoàng Hoa vì bối cảnh chủ yếu là ở Sài Gòn, lâu lâu đi Vũng Tàu, Đà Lạt xem như nghỉ mát. Anh em bảo là đoàn phim “quý tộc”. Có người nói đó là do…

Read More