Chạy đường trường với “con ngựa sắt”

Từ Long Thành đi Định Quán, trải qua quãng đường gần 100km, chạy xe máy khoảng hai tiếng rưỡi thì tới. Từ xã Phước Thái ra tỉnh lộ 769, chạy đến Dầu Giây rồi đi quốc lộ 20, qua Gia Kiệm, Phú Túc, Phú Cường, La Ngà là đến Định Quán. Đường xa xôi diệu […]