Nhớ ngày đầu làm rể

Tôi về ra mắt gia đình bên vợ, lòng hồi hộp lo âu. Thật ra tôi không muốn tiến thêm bước nữa, nhưng vì thương cô ấy đã chịu nhiều tủi cực, mười mấy năm ở vậy nuôi con, và vì ân tình sâu nặng, nên tôi quyết định sống chung. Tôi không còn nghĩ gì cho mình mà chỉ muốn dành thời gian còn lại của đời mình cho hạnh phúc của vợ.  Tôi lo vì mình đã già, hơn vợ đến 26 tuổi, không biết gia đình vợ…

Read More