Mua bán online

Hàng ngày, trong đời sống thực hay trên không gian ảo tôi thường bắt gặp từ ngữ “thời đại 4.0”. Công nghiệp 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa công nghệ kỹ thuật số lên một cấp độ hoàn toàn mới. Một hôm tôi lấy smartphone của vợ để lên Lazada xem hàng, lỡ tay click vào ô “Mua”. Tức thì trên màn hình hiện ra thông báo tài khoản ngân hàng của vợ bị trừ tiền. Thì ra trong những lần mua trước vợ tôi…

Read More