Chiếc đồng hồ đeo tay

Năm lớp 11 tôi đi học vẫn chưa có một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện này. Nhưng một hôm má tôi đến bên tôi, đưa cho tôi 10 đồng và bảo: Mỗi ngày má sẽ cho con tiền bỏ ống, khi nào được 1000 đồng sẽ mua cái đồng hồ đeo tay. Má hỏi tiệm đồng hồ rồi, loại tốt tốt khoảng giá đó.Tôi xúc động muốn ôm chầm lấy má. Thì ra má luôn để ý quan tâm đến tôi. Nhà…

Read More