Nhớ Yahoo! 360

Mình có trang Facebook với nick Tạ Hồng Ân, chuyên post bài về Công giáo. Mấy tuần trước mình có viết bài “Làm chơi, làm thiệt” nói về chuyện mình mê làm web, không ngờ bị Face khóa tài khoản, nói bài đó vi phạm chính sách gì đó. Trời ạ, thấy có gì đâu ta? Vả lại bài đó mình cũng up lên trang nhóm “Tạp bút của Sĩ Huỳnh” sao không thấy Face bắt lỗi? Làm mình phải vô “hứa hẹn” không tái phạm mới được khai thông.…

Read More