Nhớ mãi cánh diều thời tuổi dại

Tôi biết chơi thả diều từ năm lên 7. Con diều đầu tiên trong đời tôi là do ba tôi làm. Ba mua giấy bóng kiếng màu đỏ, giấy màu loại của học trò làm thủ công, về tỉ mẩn cắt dán. Ba chuốc hai đoạn tre ngắn để làm sườn, một nan để thẳng, nan kia uốn cong ép dán lên tờ giấy bóng kính cắt sẵn làm đầu diều. Hai tai diều và hai đuôi ba làm bằng giấy thủ công màu đỏ. Vậy là con diều toàn…

Read More