Sáng tác tạp bút

Tôi bước đi trong nắng chiều, mặt trời tà dương phía đàng xa, đối diện tầm nhìn cứ làm lóe mắt. Phố xá dập dìu xe cộ ngược xuôi. Tôi vào quán phở quen mua hai tô, một tái nạm, một nạm mỡ bò viên mang về. Hôm nay vợ bệnh nghỉ ở nhà. Đang giao mùa, bệnh thời tiết hoành hành. Ở quê, mấy đứa cháu nhỏ ngã bệnh, ho sốt phải đi bệnh viện, mấy ngày rồi chưa khỏe hẳn. Về nhà đổ phở ra tô, vợ phát…

Read More