Đi quay ở Mỹ Khánh

Năm 1979 tôi đi quay ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền Cần Thơ. Đó là bộ phim truyện nhựa màu “Đêm Nước Rong” do chú Lâm Mộc Khôn làm đạo diễn. Qua cầu Cái Răng, xe đoàn trực chỉ vào các nơi mà chủ nhiệm đoàn đã xin phép trước. Đó là những hộ dân cư của xã Mỹ Khánh, cho nhân viên đoàn phim ở nhờ để thực hiện bộ phim. Tổ của tôi ở nhà chú Sáu Xệ, gồm có tôi, chủ nhiệm Hùng Hải, phó chủ…

Read More