Bạn bè Nidec

Vợ tôi làm ở công ty Nidec Việt Nam, là công ty có 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao, vi mạch điện tử. Đã hơn mười năm, bạn bè một số đã rời đi, số mới lại về, nhưng có những người bạn vẫn “bên nhau […]