Hối tiếc

Không nhớ thì thôi, mỗi lần thời khắc bất chợt dừng lại với những hồi ức, lòng tôi lại dâng lên niềm hối tiếc. Trong một đoạn chat, con tôi viết: “Nói vậy thôi, chứ thời tuổi trẻ mình lại nghĩ khác”. Cũng đúng nhỉ. Không có gì là vĩnh cửu. Tuổi tác sẽ làm […]