31 bước qua

Khi không giải thích được sự việc theo khoa học, con người có khuynh hướng ngã sang mê tín, siêu nhiên.  Ông bà ta có câu “31 bước qua, 33 bước lại” và “49 chưa qua, 53 đã tới” để nói về hạn “tam tai” theo tuổi âm lịch của một người. Dù không để ý nhưng khi sự việc xảy ra rồi tôi cảm thấy “hình như đúng”.  Năm 31 tuổi ta, một hôm tôi chạy xe máy từ cơ quan về nhà, đến ngã tư Bà Huyện Thanh…

Read More