31 bước qua

Khi không giải thích được sự việc theo khoa học, con người có khuynh hướng ngã sang mê tín, siêu nhiên.  Ông bà ta có câu “31 bước qua, 33 bước lại” và “49 chưa qua, 53 đã tới” để nói về hạn “tam tai” theo tuổi âm lịch của một người. Dù không để […]