Thương hiệu cơm bình dân ở Sài Gòn

Ở Sài Gòn, bước ra đường là gặp ngay những quán cơm bình dân bán từ sáng đến tối, có nhiều quán chỉ bán buổi trưa để phục vụ công nhân, người lao động. Đa số quán với diện tích không rộng lắm, chỉ độ chừng 5, 6 chục mét vuông nhưng thực đơn rất phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều vùng miền.Quán cơm bình dân đúng nghĩa lần đầu tiên tôi ăn cơm bụi, không biết giun rủi thế nào mà lại là quán Bà Cả Đọi…

Read More