Chuyện cô em họ

Cô khuỵu xuống, té sấp lên người ông. Bờ ngực nở nang như ép sát. Ở cái quận xa xôi hẻo lánh này mà nhà trọ cũng mắc, chỉ rẻ hơn vài trăm ngàn so với quận tư, quận bảy. Mà nói xa xôi thì có, chứ hẻo lánh thì hình như không đúng lắm. […]