Đất Thánh giáo xứ Gia Canh

Thánh lễ mồng 2 Tết được Nhà thờ giáo xứ Gia Canh tổ chức trong Đất Thánh, để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Đó là vùng đất mênh mông, chia làm hai khu: bên lương và bên giáo. Bên giáo nằm phía ngoài, gần đường cái, cách nhà mẹ tôi khoảng 1 km. Vào […]