Sáu chị em

Có sáu chị em nhà kia, bốn người đã lập gia đình, hai người còn độc thân. Sáu nàng đều ở riêng, người ở Saigon, người ở Định quán và một người ở nước ngoài.  Điều đặc biệt và đáng quý là những ngày cuối tuần họ đều tập trung về nhà mẹ, đi chợ nấu ăn, phụ lo chuyện trong nhà. Các cháu, đứa lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 15 tháng được đùm bọc trong tình thương yêu của bà và các dì.  Nhà bà mẹ nuôi gà…

Read More