Cuộc sống là dòng chảy không có điểm dừng

Không có gì vĩnh cửu ngoại trừ sự biến đổi Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng nói: “Cuộc sống là dòng chảy.” Giống như một dòng sông, cuộc sống trôi chảy mãi về phía trước. Cuộc sống thay đổi mãi không ngừng.Hồi năm rồi, tôi viết trong nhật ký rằng tôi có hai đứa cháu […]