Sống với ký ức

Có người bảo tôi: Sao ông cứ sống mãi với ký ức vậy? Nếu ông cảm thấy vui với nó thì cứ tiếp tục, tôi không cản. Còn nếu không thì hãy nghe tôi, trở về với thực tại.  Trời ạ, tôi có “sống” với ký ức đâu. Lại còn là “sống mãi” nữa chứ. […]