Vợ tôi và Bố già Trấn Thành

Vợ tôi thường cùng tôi xem phim bộ TVB trên kênh STV9 lúc 8 giờ tối “cho cay mắt để ngủ”- cô ấy nói. Có nhiều tình huống trong phim vợ tôi đoán trước được một cách tài tình, khiến đôi lúc tôi phải buột miệng hỏi: Ủa, phim này em coi rồi hả?Vợ ngạc […]