“Buôn dưa lê” tốt hay xấu?

Bệnh “tám” cũng giống như nọc rắn giết người. Một liều vừa đủ, nọc rắn sẽ trở thành thần dược – MC Thanh Bạch Với những chuyện không liên quan tới mình, tôi có thói quen là không bao giờ chú ý nghe, dù cho họ có nói trực tiếp hoặc điện thoại (nói chuyện […]