Mùa hè sắp đến

Đêm về sáng hôm qua trời mưa ở khu nhà trọ của tôi, chắc thế, vì khi tôi từ Định quán lên Sài Gòn, vô tới trước cửa phòng đã thấy vũng nước còn loang loáng. Tôi ở phòng bìa, sát hành lang, sân thềm trũng nên mưa lớn là đọng vũng. Sài Gòn hôm […]